Dizajny (Priemyselné vzory)

Podľa zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch Vám ponúkame prostredníctvom patentového zástupcu vypracovanie rešerše a podanie prihlášky PRIEMYSELNÉHO VZORU do Registra priemyselných vzorov a Vaše zastupovanie pred úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky tak, aby prihláška priemyselného vzoru splňala všetky kritéria pre jej registráciu.

Priemyselný vzor je vonkajšia alebo vnútorná úprava obrysu, tvaru, kresby, usporiadania farieb výrobku (design), ktorá je priemyselne využiteľná, nová a zapísaná do Registra priemyselných vzorov na Patentovom úrade.

Výhody:
- Touto medzinárodne uznávanou priemyselno-právnou ochranou designu Vášho výrobku dosiahnete absolútnu ochranu na území Slovenskej republiky, prípadne aj v zahraničí.
- Účinkom registrácie priemyselného vzoru vzniká majiteľovi výlučné právo využívať priemyselný vzor na určitom teritóriu.
- Súhlas na využívanie PVz udeľuje jeho majiteľ formou licenčnej zmluvy.

Riziká v prípade nechráneného designu výrobku:
V prípade, že firma ktorá vyrobí výrobok zhodného designu s Vaším výrobkom a zabezpečí mu právnu ochranu formou priemyselného vzoru, stáva sa jeho majiteľom. Na základe týchto okolností sa môže súdnou cestou domáhat, aby porušovanie jeho práv bolo zakázané, závadný stav odstránený a škoda (a dobré meno) Vami uhradená.

© Copyright 2000-2006 Myslienka.sk. All rights reserved.