Kontakt

Najjednoduchšie je nás kontaktovať cez email info@myslienka.sk.

Samozrejme možete aj zavolať na telefónne číslo +421-2-2063-3299, ale nie je isté, či v tej chvíli bude odborník na danú oblasť práve k dispozícii, a i jemu sa by sa lepšie odpovedalo, keby mal nejaké údaje pred sebou. Takže iniciálne je vážne najvhodnejší email...

Spolupracujeme s niekoľkými odborníkmi v Košiciach, takže pokiaľ ste z východného Slovenska, a nechcete kvôli každej drobnosti cestovať do Bratislavy, Myslienka.sk je ideálna i pre Vás.

© Copyright 2000-2006 Myslienka.sk. All rights reserved.