Značky

Značky výrobkov alebo služieb (brands) je v istých prípadoch vhodné zaregistrovať ako ochranné známky.

Návrh log produktov (značiek) poskytujeme cez stránky Logotypy.sk.

© Copyright 2000-2006 Myslienka.sk. All rights reserved.